El consell d’administració de Prisa ha aprovat el llançament d’una emissió d’obligacions necessàriament convertibles en noves accions per un import nominal de fins a 130 milions. L’operació busca reduir el deute del grup (de 915 milions d’euros a 30 de setembre).

El grup ha comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors que ja ha obtingut els compromisos d’inversió “ferms i irrevocables” per part dels accionistes de referència Amber Capital (el fons d’inversió fundat pel president de Prisa, Joseph Oughourlian) i Vivendi, equivalent al 45,01% de l’import nominal màxim total de l’emissió.

En concret, l’operació es realitza per un import nominal màxim de fins a 129.999.500 euros mitjançant l’emissió i posada en circulació de 351.350 obligacions convertibles de 370 euros cadascuna.

El preu de la conversió s’ha establert en 0,37 euros per acció, de manera que cada obligació convertible donarà lloc a l’entrega de 1.000 accions noves de Prisa.

L’import definitiu de l’emissió quedarà fixat en l’import efectivament subscrit i desemborsat després dels corresponents períodes de subscripció de l’oferta. Es preveu la possibilitat de subscripció incompleta.