El consell d’administració de Prisa ha aprovat llançar properament una oferta pública de subscripció d’obligacions necessàriament convertibles en accions de nova emissió per reduir el deute del grup (de 915 milions d’euros a 30 de setembre).

Les condicions definitives es fixaran en una propera reunió del consell, però ja avança que previsiblement les obligacions convertibles meritaran un tipus d’interès fix anual d’aproximadament l’1% fins a la seva conversió, que serà obligatòria, com a màxim, en el venciment final que es determini, probablement en cinc anys. El preu de reconversió de les obligacions convertibles, pendent de determinar, inclourà una prima sobre el valor de cotització actual.

La finalitat de l’oferta serà obtenir els fons necessaris per cancel·lar parcialment i de manera anticipada el tram júnior del deute financer sindicat de Prisa vinculat a l’Euribor, reduint el cost financer associat.

En el moment de llançar l’oferta, el consell d’administració preveu comptar amb compromisos de subscripció d’una part “rellevant” de les obligacions convertibles d’alguns dels principals accionistes, segons informa a la Comissió Nacional del Mercat de Valors.