El Grup Prisa ha posat en marxa el Pla director de sostenibilitat 2022-2025, el qual té per objectiu integrar els criteris ESG (sigles en anglès de mediambiental, social i governança) en tota la seva gestió, connectant els seus compromisos amb els objectius del Pla estratègic.

“La sostenibilitat està en l’essència dels nostres negocis. La democràcia es recolza en l’educació i en la informació de qualitat. I en aquests dos àmbits estem en una situació privilegiada per crear una societat més justa i inclusiva. Hem de continuar impulsant la sostenibilitat de forma decidida, tant fora com en el conjunt de la pròpia companyia”, assenyala el president de Prisa, Joseph Oughourlian.

El Pla director de sostenibilitat posa el focus en tres eixos. El primer és “l’impacte real, directe i positiu” que generen els continguts i serveis que ofereix el grup a través de les seves àrees de negoci, Santillana i Prisa Media. El segon és la “gestió responsable” amb el personal, la cadena de subministrament i el medi ambient. I el darrer és una “governança compromesa que vetlla pels valors ètics i de compliment” a nivell corporatiu.

Objectius concrets

El projecte preveu desplegar una vuitantena d’accions amb indicadors de mesurament concrets de l’impacte del grup en sostenibilitat.

En relació a Prisa Media i les seves marques, el 2023 es definiran indicadors per mesurar la producció i l’audiència dels continguts digitals sobre temàtiques ESG. “La generació dels continguts rigorosos i de qualitat és una de les millors maneres d’assegurar la sostenibilitat i l’estabilitat de les societats democràtiques, lluitant contra les fake news i els elements que la vulneren”, afirma Carlos Núñez, president executiu de Prisa Media.

Entre altres accions, la Cadena SER recuperarà la figura del defensor de l’oient i el diari As incrementarà la cobertura de l’esport femení i de persones amb discapacitats. En l’àmbit de l’acció social, es vol incrementar almenys un 10% anual el valor econòmic de la cessió d’espais publicitaris a entitats socials i culturals sense ànim de lucre. A més, s’avançarà en el mesurament de la petjada de carboni de les campanyes publicitàries i en la incorporació de criteris de sostenibilitat en l’organització d’esdeveniments.

Pel que fa a la gestió responsable del talent, Prisa preveu incrementar les hores de formació dels seus professionals, i es proposa assolir el 45% de dones en llocs directius i de responsabilitat a tot el grup i les seves unitats de negoci. Quant al medi ambient, treballa en el desenvolupament d’un full de ruta per aconseguir la neutralitat climàtica i reduir el seu impacte en aquest àmbit.

Finalment, en relació amb la governança, Prisa s’ha marcat com a objectiu assolir el 40% de dones en el consell d’administració (actualment és del 35,7%).