La venda d’alguns actius per fer front al forat econòmic que arrossega no implica que el grup de comunicació deixi d’invertir en negocis els quals considera que li seran rendibles. Així, la setmana passada, Prisa Noticias (editora d’El País, Cinco Días, Huffington Post, As i les revistes del grup) va adquirir el 25% de les accions de Betmedia, empresa de base tecnològica especialitzada en serveis relacionats amb el joc en línia, principalment les apostes esportives.

Un dels objectius de Betmedia, que va iniciar la seva activitat a finals de 2010, és expandir-se a Amèrica Llatina, on Prisa està instaurada des de fa temps. Fa unes setmanes, el diari esportiu de Prisa i Betmedia ja van posar en marxa conjuntament el portal Las apuestas de As.