Durant els nou primers mesos de l’any, el grup Prisa ha registrat unes pèrdues netes de 194,82 milions d’euros, sis vegades més que els 31,45 milions negatius obtinguts durant el mateix període del 2012. Aquest increment de les pèrdues està provocat per un increment de les despeses superior al dels ingressos.

Més concretament, els ingressos de Prisa han augmentat un 0,7%, passant dels 1.997,54 milions de fa un any a 2.011,22. Amb tot, totes les partides d’ingressos cauen, excepte els d’abonats d’altres plataformes de televisió de pagament, que passen de 40,36 a 174,26 milions (+331,76%).

Per la seva part, els ingressos de publicitat han baixat de 401,79 a 377,95 milions d’euros (-5,9%); la venda a quioscos, de 112,72 a 93,82 milions (-16,8%), i els ingressos d’abonats de Digital+ han caigut de 673,29 a 651,51 milions d’euros (-3,2%).

Quant a les despeses d’explotació, aquestes han estat de 2.183,28 milions durant els nou primers mesos, un 18,5% més que els 1.841,74 registrats fa un any. Aquí s’ha de destacar l’increment del 32,8% de la despesa en compres i consums (de 632,14 milions a 839,70), principalment pels drets del futbol, i del 61,6% en amortitzacions i provisions (de 247,49 milions a 399,83). D’aquestes últimes, 207,77 milions corresponen al deteriorament del fons de comerç de Digital+.

En canvi, les despeses de personal baixen dels 418,36 milions del 2012 als 393,85 d’aquest any (-5,9%), tot i que el grup dobla la xifra en indemnitzacions per acomiadament, de 7,61 a 15,41 milions d’euros.

El deute net bancari de Prisa a la fi del tercer trimestre del 2013 és de 3.241,60 milions.