El grup de comunicació ha tancat el 2011 amb unes pèrdues netes de 451,22 milions d’euros, sis vegades més que els 72,87 negatius de l’any anterior. Segons Prisa, la xifra està influïda per “efectes extraordinaris” com ara la despesa en indemnitzacions (77,21 milions); una provisió per deteriorament del fons de comerç (252,94) per la “molt difícil situació” que travessa Portugal, o una altra provisió a l’impost de societats (183 milions) per fer front a “hipotètiques” resolucions judicials sobre contenciosos fiscals en curs.

Per això, Prisa ha presentat un compte de resultats amb l’ajustament d’aquests efectes extraordinaris, el qual dóna un benefici d’1,62 milions d’euros, un 94,3% menys que els 28,60 que hauria obtingut el 2010 sense algunes variables.

A banda, durant el 2011, el grup va registrar uns ingressos d’explotació de 2.724,45 milions d’euros, un 3,5% menys que els 2.822,73 de l’any anterior; un resultat brut d’explotació (EBITDA) de 436,91 milions, un 26,7% menys que els 596,33 del 2010, i un resultat d’explotació net (EBIT) de 35,74 milions negatius, davant dels 336,15 positius de l’exercici anterior. És el primer cop que Prisa presenta pèrdues en l’explotació.