Durant els primers tres mesos de l’any, Prisa va registrar unes pèrdues de 12,03 milions d’euros, un 49,63% més que els 8,04 assolits durant el mateix període del 2012. El grup argumenta la davallada respecte fa un any per les despeses en indemnitzacions dels diferents expedients de regulació aplicats des de desembre del 2010.

De gener a març del 2013, Prisa va tenir uns ingressos de 678,75 milions d’euros, un 4,2% més que els 651,56 de fa un any. En premsa, els ingressos van ser 66,68 milions d’euros, un 22,6% menys a causa de la caiguda publicitària (-20,8%) i de la circulació (-18,1%).

En total, els ingressos publicitaris de Prisa van ser de 115,91 milions d’euros, un 10,9% inferior als del mateix període del 2012. D’aquests, el 25,1% pertanyen a Amèrica Llatina, on van créixer un 5,5%.

En ràdio, els ingressos publicitaris del grup van caure un 24,1%, mentre que en l’àrea digital van augmentar un 11,9% fins als 7,97 milions. Aquests ja representen un 23% del total d’ingressos publicitaris de l’àrea de premsa. Pel que fa a la televisió de pagament, els seus ingressos van ser de 302,94 milions, un 18,3% més respecte els tres primers mesos del 2012.

El deute bancari net del grup Prisa a 31 de març era de 3.004,61 milions d’euros.