De gener a juny, el grup Prisa ha tingut unes pèrdues netes de 171,79 milions d’euros, gairebé tres vegades més que els 61,14 milions negatius registrats durant el mateix període de l’any passat. I això que els interessos d’explotació han incrementat un 4%, passant dels 1.277,59 milions del 2012 als 1.358,69 d’ara.

La principal causa de les pèrdues és l’increment del 23,7% de les despeses d’explotació del grup, que han passat dels 1.229,22 milions dels primers sis mesos del 2012 als 1.520,96 actuals. Segons Prisa, això es deu principalment per “l’impacte” provocat pels drets del futbol.

Del total d’ingressos del grup, un 19,4% correspon a la publicitat, que els primers sis mesos del 2013 ha estat de 257,35 milions, un 9,3% menys que fa un any. En l’àrea de premsa el grup ha ingressat 136,50 milions, un 19,2% menys que el primer semestre del 2012; aquí els ingressos publicitaris (53,96 milions) han caigut un 18,4%, mentre que la de circulació (65,16 milions) ho ha fet un 16,5%.

Per la seva part, en ràdio els ingressos han estat de 155,34 milions, un 8,4% menys que els sis primers mesos del 2012; en aquesta divisió, els ingressos per publicitat (141,70 milions) han baixat un 7,9%. Quant a l’àrea digital, els ingressos publicitaris han incrementat un 6,2%, quan en el mercat han disminuït més d’un 4%.

En l’àrea audiovisual, el grup ha assolit uns ingressos de 683,75 milions, un 15,1% superior als 594 del primer semestre del 2012. Destaca l’increment de Prisa TV, del 18,3%, amb 598,35 milions, malgrat la caiguda en 88.119 abonats al satèl·lit.

El deute bancari net del grup Prisa a 30 de juny era de 3.102,98 milions d’euros.