Durant els primers sis mesos del 2012, Prisa ha obtingut unes pèrdues netes de 61,14 milions d’euros, quan durant el mateix període de l’any passat va assolir uns beneficis d’11,1 milions. I és que els ingressos del grup han passat de 1.350,77 milions a 1.277,59, un 5,4% menys.

Quant al resultat d’explotació (EBIT), durant el primer semestre Prisa ha registrat 48,36 milions, un 58,7% menys que els 117,23 de fa un any, mentre que el resultat abans d’impostos (EBITDA) és de 209,08 milions, un 5,1% menys que els 220,21 dels primers sis mesos del 2011.

El grup de comunicació atribueix els resultats a la “debilitat” del sector publicitari a Espanya i Portugal, tot i que podrien haver estat pitjor si no arriba a ser per la “fortalesa” de la televisió de pagament i el creixement de Santillana, així com de la ràdio i l’educació a l’Amèrica Llatina.

En concret, els ingressos publicitaris a la península cauen un 15,7% fins als 220,45 milions d’euros, representant un 17,3% del total del grup. En canvi, els ingressos procedents de l’Amèrica Llatina creixen un 10% i suposen el 26,8% del total.

Caiguda de la ràdio i la premsa

Per la seva part, els ingressos radiofònics cauen fins als 169,55 milions, un 8,4% respecte el 2011, principalment a la baixada a l’Estat del 15,8%. Pel que fa a la premsa, els seus ingressos baixen un 20,7% fins als 169,03 milions, situació que s’explica per la davallada publicitària del 15,03%, i de la circulació del 12,2%.

Finalment, la publicitat digital creix un 14,4% durant el primer semestre del 2012. En premsa, els ingressos publicitaris digitals augmenten un 24,1% i ja representen el 18,1% del total de l’àrea.