Els primers nou mesos de l’any, Prisa ha registrat unes pèrdues netes de 81,8 milions d’euros, una millora del 60,9% respecte dels 209,3 milions negatius del mateix període de 2020. A més, el grup obté unes pèrdues d’explotació de 28,9 milions, quan fa un any van ser 50,3.

De gener a setembre de 2021, els ingressos de Prisa van ser de 485,7 milions d’euros, un 1,8% menys que els 494,6 milions de l’any passat.

La divisió de Prisa Media registra unes pèrdues d’explotació de 18,5 milions d’euros, una millora del 71,7% respecte dels 65,3 milions negatius dels primers nou mesos de 2020. A més, els ingressos creixen un 17,4% fins als 263,5 milions.

En aquesta divisió, l’àrea de ràdio marca unes pèrdues d’explotació de 9,5 milions (una millora del 75,7%) amb uns ingressos de 146,7 milions (+19,8%). Per la seva part, Prisa Noticias obté unes pèrdues de 8,3 milions (una millora del 68,3%) amb uns ingressos de 129,5 milions (+14,1%).

Pel que fa a la divisió d’educació, Santillana, registra un benefici d’explotació de 3 milions d’euros, una reducció del 85,7% respecte dels 20,8 milions dels primers nou mesos de 2020. En aquest àmbit, els ingressos van ser de 223,3 milions, un retrocés del 17,6%.