Durant els primers tres mesos de l’any, Prisa ha obtingut unes pèrdues netes de 47,57 milions d’euros, gairebé quatre vegades més que els 12,03 milions del mateix període del 2013. En aquest primer trimestre, obté unes pèrdues d’explotació de 10,51 milions negatius, quan l’any passat va registrar 22,67 milions de beneficis.

El grup argumenta que els resultats s’han vist condicionats per una “sèrie d’elements extraordinaris” que han afectat ingressos, despeses d’explotació, i amortitzacions i provisions.

En el primer trimestre de 2014, Prisa ha assolit uns ingressos de 627,96 milions d’euros, un 7,5% menys que els 678,75 de l’any passat. Per la seva part, les despeses d’explotació han estat de 588,79 milions, un 1,9% inferior als 600,34 del 2013.

A més, respecte l’any passat, el grup ha vist que el seu deute net ha incrementat un 3,52%, passant de 3.227,41 milions d’euros a 3.340,88.