Els tres primers mesos de l’any, el grup Prisa ha generat un benefici net d’11,47 milions d’euros, xifra que suposa una baixada del 67,7% respecte al mateix període del 2010. En un primer trimestre marcat per la venda de Cuatro i un pla de reestructuració que suposarà la sortida de més de 2.500 treballadors, els beneficis d’explotació (ebit) van ser de 53,38 milions d’euros, un 52,3% inferior als 111,98 del mateix període de l’any anterior. El resultat net d’explotació (Ebitda) també ha caigut, en aquest cas un 35,1%, de 154,75 milions a 100,43.

Pel que fa als ingressos d’explotació del grup, van ser de 690,93 milions, un 2,5% menys que els 708,33 del primer trimestre del 2010. Quant als ingressos publicitaris, aquests van baixar un 3%, passant dels 148,51 milions dels tres primers mesos del 2010 als 144,01 d’aquest 2011.

Amb tot, el president de la comissió executiva del consell i CEO de Prisa, Juan Luis Cebrián, remarca que “s’ha d’excloure una sèrie d’extraordinaris sense els quals el creixement dels ingressos hauria estat del 3,2% el nostre Ebitda hauria millorat un 2,4%”.