El primer trimestre de 2020, Prisa ha obtingut unes pèrdues netes de 26,1 milions d’euros, una millora del 35,6% respecte dels 40,6 milions del mateix període de l’any passat. A més, el grup registra un benefici d’explotació de 32,2 milions d’euros, quan el primer trimestre de 2019 va tenir un resultat negatiu de 4,1 milions.

De gener a març de 2020, Prisa va generar uns ingressos de 262,5 milions d’euros, un retrocés del 3,8% en relació als 273 milions de l’any passat.

Per divisions, la ràdio registra unes pèrdues d’explotació de 4,1 d’euros, quan en els tres primers mesos de 2019 va tenir un benefici de 3,6 milions. En aquest àmbit els ingressos van ser de 47,4 milions (una caiguda del 21,2%).

Per la seva part, la unitat de notícies de Prisa (que integra la premsa) obté unes pèrdues d’explotació de 8,4 milions d’euros, un 55,5% més que els 5,4 milions de l’any passat. En aquest cas, els ingressos van ser de 41,7 milions (–15%), dels quals 19,3 pertanyen a la publicitat (–18,3%) i 13,2 a les vendes (–13,1%).

Per la seva part, l’àrea d’educació (Santillana) registra un benefici d’explotació de 46,2 milions de benefici (–10,4%) amb uns ingressos de 178 milions (+5,4%).