La junta d’accionistes de Prisa va aprovar el passat dimarts l’acord de reestrucutració del deute al qual ha arribat el grup amb els 28 bancs i 17 fons d’inversió creditors. El pla amplia el venciment a sis anys i preveu una línia de crèdit addicional de 353 milions d’euros per fer front a les necessitats a mig termini.

El nou finançament s’estructura en tres trams: el primer, per als fons de 353 milions, amb un venciment a dos anys i un d’addicional d’extensió; el segon, per a 647 milions, amb venciment a cinc anys, i el tercer, de 2.278 milions a sis anys.

Aquest tercer tram, però, està lligat al compliment d’una sèrie de condicions de desapalancament: la reducció de 900 milions d’euros el 2015, i de 600 el 2016. De no complir-se, els bancs creditors tenen com a garantia una opció de participació de fins al 75% de Santillana, l’empresa més rendible del grup.

Per fer front a aquest desapalancament, Prisa té vàries opcions, entre les quals la venda d’actius, com ara Digital+. De fet, el conseller delegat, Fernando Abril-Martorell, dimarts va assegurar que en els propers trimestres el grup continuarà amb els processos de desinversió d’actius no estratègics, de forma particular els audiovisuals, malgrat va advertir que seria així sempre que les ofertes estiguin “en els rangs de valoració” que estimin adequats; en cas contrari, no hi haurà tracte. Altres actius no estratègics que són susceptibles de desinversió són les participacions a Mediaset i Media Capital.