Durant els nou primers mesos de l’any, el grup Prisa ha registrat unes pèrdues netes de 2.084,36 milions d’euros, quan durant el mateix període de 2013 el resultat va ser de 194,82 milions negatius. La davallada es produeix bàsicament per les operacions en discontinuació, principalment la venda de Canal+, la qual suposa una pèrdua comptable de 2.064 milions.

Així, en els tres primers trimestres de 2014, Prisa ha obtingut un benefici d’explotació de 53,43 milions d’euros, un 35,6% inferior als 82,95 de fa un any.

Quant als ingressos d’explotació, en els nou primers mesos han caigut un 7,1%, passant dels 1.150,21 de 2013 a d’1.068,75 milions: d’aquests, un 50,72% provenen de l’àrea d’educació, un 19,96% de la ràdio, i el 17,58% de la premsa. Per la seva part, les despeses s’han reduït un 6,1%, passant de 947,10 a 889,37 milions.

El País llastra els resultats en premsa

En l’àrea de premsa, Prisa ha registrat unes pèrdues d’explotació de 21,45 milions d’euros, quan els nou primers mesos de l’any passat van ser d’1,45 milions. Aquest resultat s’ha d’atribuir bàsicament a El País, que registra unes pèrdues d’explotació de 23,61 milions, quan el 2013 eren de 3,50.

A banda, els ingressos en premsa s’han reduït un 6,1% (de 200,15 a 187,92 milions), un 3,8% els procedents de la publicitat (de 75,79 a 72,90 milions) i un 14,3% la venda a quiosc (de 96,57 a 82,73 milions). Per la seva part, les despeses han estat de 194,92 milions, un 1,9% superior als 191,25 de fa un any.

Per la seva part, en el negoci radiofònic hi ha un benefici d’explotació de 15,08 milions, un 8% superior als 13,97 de l’any passat. En aquest cas, els ingressos cauen un 9,3% (passen de 235,29 a 213,37 milions), un 10,2% els procedents de la publicitat (de 214,74 a 192,75 milions).

Finalment, d’un any a l’altre, el deute total net de Prisa s’ha disminuït de 3.409,43 milions a 2.728,85.