El grup parlamentari Entesa Catalana de Progrés (ECP), format per PSC, Esquerra i ICV-EUiA, ha presentat una esmena al Senat per modificar la Llei General de Comunicació Audiovisual, a la qual s’ha sumat el Grup Parlamentari de Senadors Nacionalistes (GPSN).

En concret, l’Entesa proposa que el Consell Estatal de Mitjans Audiovisuals (CEMA) s’integri dins la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions (CMT), amb seu a Barcelona, que passaria a denominar-se Comissió del Mercat Audiovisual i de les Telecomunicacions (CMAT).

Per a l’ECP, l’existència de dos autoritats reguladores independents entre si, en l’àmbit de audiovisual i de telecomunicacions, “planteja diversos problemes regulatoris” en un mercat global on els terminals són cada vegada més multifuncionals o multiserveis.

Els objectius d’aquest nou organisme regulador serien el foment de la competència dels mercats de telecomunicacions i dels serveis audiovisuals; l’establiment i la supervisió de les obligacions específiques de les operadores, la resolució dels conflictes i l’exercici com a òrgan arbitral de les possibles controvèrsies.

Segons la proposta de l’Entesa, en aquest nou ens regulador hi tindrien presència els col·legis professionals del sector audiovisual i les associacions més representatives de sectors socials (dones, persones amb discapacitat, infància, etc.). També proposa que la CMAT compti amb dos consells especialitzats: el Consell del Mercat de les Telecomunicacions i el Consell Estatal de Mitjans Audiovisuals.

El PP proposa eliminar el CEMA

Per la seva part, el grup parlamentari Popular ha presentat una esmena per eliminar el Consell Estatal de Mitjans Audiovisuals (CEMA) i transferir les seves competències, previstes a la Llei General de Comunicació Audiovisual, a la CMT.

Segons el PP, “no té sentit en una situació de crisi i de retallades pressupostàries crear un nou organisme regulador de l’audiovisual, quan ja és previst en les seves normes constitutives que la CMT desenvolupi aquestes funcions, i quan, a més, la tendència actual en dret comparat és anar contra òrgans reguladors convergents de telecomunicacions i audiovisual”.

Cal recordar que nombroses veus del PP s’han manifestat en contra de la CEMA. Segons el portaveu popular en matèria de telecomunicacions, Miguel Ángel Cortés, la intenció del Govern de Zapatero amb el Consell és “tenir amenaçada la llibertat d’informació i tenir controlats els mitjans”.

Per la seva part, el vicesecretari de comunicació dels populars, Esteban González Pons, va titllar el CEMA de “consell censor”, mentre que l’eurodiputat Alejo Vidal-Quadras va equiparar la seva creació amb la llei de mitjans hongaresa.