El canvi de paradigma que suposa la televisió amb connexió a internet esdevé tot un repte per als ens reguladors. Per aquest motiu, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) va organitzar aquest dimarts la jornada La televisió connectada.

Durant la seva inauguració, el president de l’ens, Ramon Font, va assegurar que el CAC estarà pendent del nou escenari creat amb la televisió amb accés a internet, i vetllarà per preservar els drets i les llibertat dels usuaris davant les “llacunes reguladores” que es puguin crear en àmbits com la protecció dels menors.

Segons va explicar Font, davant la nova manera de veure la televisió que es planteja (d’entreteniment passiu a interactiu), el CAC té un “interès especial” en analitzar amb profunditat la nova tecnologia i impulsar-ne les adaptacions reguladores que siguin necessàries en defensa de l’interès general.

Regulació, autoregulació i coregulació

Per la seva part, el vicepresident del CAC, Josep Pont, va reflexionar sobre quin haurà de ser el paper dels organismes reguladors. “Haurem de trobar els mecanismes més idonis en cada moment per preservar en aquest nou entorn valors i principis com la dignitat de la persona i els drets fonamentals, la protecció dels menors, l’honestedat informativa, la defensa del pluralisme o la llibertat d’expressió”, va assenyalar.

Per fer-ho possible, Pont va explicar que caldrà plantejar la regulació, l’autoregulació i la coregulació de manera integral, i actuar de manera conjunta amb autoritats reguladores d’altres estats i amb els proveïdors dels serveis.

A banda, el vicepresident del CAC va destacar que la comunicació de proximitat podria trobar en la televisió connectada una “fórmula” que la faci viable econòmicament.