El Consell Executiu ha acordat aquest dimarts atorgar la concessió definitiva per a la prestació del servei públic de radiodifusió a l’Ajuntament d’Arenys de Mar (Maresme). El consistori ja disposava des del 1993 de la concessió provisional d’una emissora de freqüència modulada de tipus municipal.

Ara, el Govern ha procedit a l’atorgament definitiu de la concessió un cop les instal·lacions de Ràdio Arenys han superat satisfactòriament la inspecció tècnica que confirma que l’emissora s’adiu al projecte aprovat en el seu moment.