El Govern ha acordat atorgar a l’Ajuntament d’Artesa de Segre la concessió definitiva per a la prestació del servei públic de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència de caràcter municipal.

El consistori ja disposava des de feia anys de l’adjudicació provisional d’una emissora de freqüència modulada en el 90.2 del dial. Ara, l’Executiu ha procedit a l’atorgament definitiu de la concessió a Ràdio Artesa de Segre un cop s’han complert els tràmits administratius i tècnics i l’emissora ha superat la corresponent inspecció.