El Govern va acordar el passat dimarts atorgar a l’Ajuntament de Berga, al Berguedà, la concessió definitiva per a la prestació del servei públic de radiodifusió. El consistori ja disposava des de l’any 2003 de la concessió provisional d’una emissora de freqüència modulada de tipus municipal. Ara, el Govern ha procedit a l’atorgament definitiu de la concessió a Ràdio Berga després que aquesta hagi obtingut l’autorització del Ministeri d’Indústria, un cop ha complert els tràmits administratius i tècnics, i hagi superat la corresponent inspecció.