El Govern ha acordat atorgar a l’Ajuntament de Calella la concessió definitiva per a la prestació del servei públic de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència de caràcter municipal, la qual restarà substituïda per un règim de gestió directa.

El consistori maresmenc disposava des de feia anys de l’adjudicació provisional d’una emissora d’FM. Ara, l’Executiu ha procedit a l’atorgament definitiu de la concessió a Ràdio Calella (creada el 1981) després que aquesta hagi obtingut l’autorització de posada en servei per part del Ministeri d’Indústria, un cop ha complert els tràmits administratius i tècnics, i hagi superat la corresponent inspecció.