El Consell Executiu ha acordat aquest dimarts atorgar a l’Ajuntament de Cubelles (Garraf) la concessió definitiva per a la prestació del servei públic de radiodifusió. El consistori ja disposava des del 1993 de la concessió provisional d’una emissora de freqüència modulada de tipus municipal. Ara, el Govern ha procedit a l’atorgament definitiu de la concessió un cop les instal·lacions de Ràdio Cubelles han superat satisfactòriament la inspecció tècnica que confirma que l’emissora s’adiu al projecte aprovat en el seu moment.