El Consell Executiu ha acordat aquest dimarts atorgar a l’Ajuntament de Cunit (Baix Penedès) la concessió definitiva per a la prestació del servei públic de radiodifusió. El consistori ja disposava des del 2007 (l’emissora va néixer el març) de la concessió provisional d’una emissora de freqüència modulada de tipus municipal. Ara, el Govern ha procedit a l’atorgament definitiu de la concessió a Ràdio Cunit un cop s’ha aprovat el projecte tècnic i s’ha superat satisfactòriament la inspecció de les instal·lacions.