El Consell Executiu ha acordat aquest dimarts atorgar la concessió definitiva per a la prestació del servei públic de radiodifusió a l’Ajuntament de les Preses (la Garrotxa). El consistori ja disposava des del 1992 de la concessió provisional d’una emissora de freqüència modulada de tipus municipal.

Ara, el Govern ha procedit a l’atorgament definitiu de la concessió un cop les instal·lacions de Ràdio La Vall, que enguany fa 30 anys, han superat satisfactòriament la inspecció tècnica que confirma que l’emissora s’adiu al projecte aprovat en el seu moment.