El Consell Executiu ha acordat aquest dimarts atorgar la concessió definitiva per a la prestació del servei públic de radiodifusió a l’Ajuntament de Salt. El consistori ja disposava des del 1991 de la concessió provisional d’una emissora de freqüència modulada de tipus municipal.

Ara, el Govern ha procedit a l’atorgament definitiu de la concessió un cop les instal·lacions de Ràdio Salt han obtingut l’autorització de posada en servei, després d’haver superat satisfactòriament la inspecció tècnica que confirma que l’emissora s’adiu al projecte aprovat en el seu moment i a les especificacions tècniques.

L’emissora va néixer el 1984, un any després que Salt es segregués de Girona.