El Govern ha acordat atorgar a l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro la concessió definitiva per a la prestació del servei públic de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència de caràcter municipal.

El consistori ja disposava de l’adjudicació provisional d’una emissora de freqüència modulada. Ara, l’Executiu ha procedit a l’atorgament definitiu de la concessió a Ràdio Santa Cristina un cop s’han complert els tràmits administratius i tècnics.