L’Ajuntament de Santpedor ha posat en marxa el procés de licitació per adjudicar el servei de producció de continguts informatius i altres d’interès local per a l’emissora municipal Ràdio Santpedor.

El pressupost base de licitació és de 9.390 euros (sense IVA) per un contracte d’un any (prorrogable tres anualitats més). El termini per presentar ofertes finalitza el 4 de febrer.

La mesa de contractació tindrà en compte com a únic criteri de valoració l’oferta econòmica.