El Govern ha acordat atorgar a l’Ajuntament de Vila-sacra la concessió definitiva per a la prestació del servei públic de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència de caràcter municipal, la qual restarà substituïda per un règim de gestió directa.

El consistori de l’Alt Empordà ja disposava des de l’any 1994 de l’adjudicació provisional d’una emissora de freqüència modulada en el 107.0 del dial, la qual havia estat sol·licitada un any abans.

Ara, l’Executiu ha procedit a l’atorgament definitiu de la concessió a Ràdio Vila-sacra després que l’emissora hagi obtingut l’autorització de posada en servei per part del Ministeri d’Indústria, un cop ha complert els tràmits administratius i tècnics, i hagi superat la corresponent inspecció.