El 2011, RBA Holding de Comunicació va obtenir uns beneficis nets de 15,547 milions d’euros, un 21,77% més que els 12,767 del 2010, segons la informació dipositada al Registre Mercantil de Barcelona, informa DigiMedios. Pel que fa al resultat d’explotació, aquest va ser de 19,612 milions d’euros, un 7,9% menys que els 21,109 milions de l’exercici anterior.

Durant l’any passat, la xifra de negoci d’RBA va caure un 0,7%, dels 228,792 milions del 2010 a 227,205. D’aquesta quantitat, el 46,2% va ser per als col·leccionables (3,4 punts més que l’any anterior); el 44% per a les revistes (4,7 punts menys); el 9,6% per a l’àrea de llibres (un augment de 8,8 punts) i el 0,1% per a l’audiovisual (7,7 punts menys que el 2010).

La millora del resultat final respecte el 2010 va ser perquè aquell any el benefici net va estar condicionat per les pèrdues extraordinàries per sentències desfavorables i pèrdues financeres.

Segons es recull en la memòria que acompanya els comptes anuals del grup RBA, el passat mes de febrer la companyia va adquirir el 40% que no controlava d’Edicions El Jueves, operació que en el seu moment va passar desapercebuda.