La polèmica pels periodistes de TV3 que fan publicitat torna a estar damunt la taula, principalment per l’anunci del BBVA que protagonitza Lluís Marquina, del magazín de tarda Tot es mou.

El ple Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha acordat per unanimitat instar la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a “obrir una reflexió” per trobar normes de conducta que siguin aplicables a tots els programes que inclouen continguts informatius.

Després de rebre diverses queixes, el CAC ha constatat que, amb caràcter general, no existeix una norma específica que afecti els professionals de la Corporació que presten la seva imatge a marques comercials, amb l’excepció de l’epígraf 1.1.3.3.2 de la Guia editorial.

Aquest punt relatiu a les incompatibilitats, diu: “Els professionals que treballen per a la CCMA en l’elaboració i presentació de continguts estrictament informatius no poden fer publicitat ni participar en promocions comercials, independentment del règim contractual que els vinculi amb l’empresa, si la seva projecció pública s’associa al mitjà on treballen”.

El Consell, però, recorda que, més enllà dels espais estrictament informatius al qual es limita la prohibició, hi ha programes de formats híbrids amb referències a l’actualitat informativa, com és el cas dels magazins o els programes d’infoentreteniment.

“Les persones que condueixen aquests programes o seccions de programes, de la mateixa manera que les persones que condueixen els informatius diaris, són percebudes per l’audiència com a referents d’opinió i són indissociables de la imatge dels mitjans de la CCMA, els quals, tal com mostren les audiències, són, clarament, referents informatius”, assenyala el CAC.

Per tot plegat, l’ens regulador insta la CCMA a reflexionar sobre l’abast de l’aplicació d’aquest epígraf de la Guia editorial més enllà dels espais estrictament informatius, tenint en compte el component d’informació que tenen molts programes de formats híbrids.

El CIC obre un nou expedient

Per la seva part, el Consell de la Informació de Catalunya ha obert un expedient informatiu per analitzar un “possible cas de conflicte d’interessos” per la campanya publicitària protagonitzada per Marquina. El CIC, que actua d’ofici, abordarà la qüestió en el ple de desembre.

Cal recordar que, a l’abril de 2017, l’organisme ja es va pronunciar en un cas anàleg. Aleshores va concloure que TV3 havia vulnerat el Codi Deontològic al permetre que Helena Garcia Melero i Lluís Marquina fessin publicitat comercial (de Caprabo i BBVA, respectivament) mentre treballaven en el magazín de tarda Divendres.

El CIC es recolzava, d’entrada, en el criteri 7 del Codi Deontològic: “Com a norma general, els professionals de la informació han d’evitar qualsevol situació de conflicte d’interessos, ja sigui d’àmbit polític, comercial, econòmic, financer o familiar, que posi en qüestió la credibilitat i imparcialitat de la seva funció”.

A més també recorria al document Periodistes que fan publicitat: un conflicte d’interessos de 2016, elaborat per ampliar i posar al dia el punt sobre la relació entre informació i publicitat. “Els professionals de la comunicació que treballin en programes, diaris o formats informatius en qualsevol suport no han de fer publicitat comercial d’empreses o productes. Tampoc no han de fer publicitat de productes de la seva pròpia empresa”, indica al respecte.

El consell professional, en contra

El consell professional de TV3 s’ha mostrat contrari en diverses ocasions a què els periodistes que treballen en continguts informatius facin publicitat. Recentment ho ha reiterat pel cas de Marquina, però també per Lluís Canut, que protagonitza un anunci de la marca de cotxes Hyundai realitzat en el plató d’El club de la mitjanit. Dos casos que “traspassen altra vegada les línies” que al seu parer “han de protegir el servei públic de televisió”.

L’òrgan dels professionals recalca que en periodistes de continguts informatius la publicitat “ha d’estar barrada amb pany i forrellat”. I en els casos d’espais d’entreteniment amb seccions que aborden l’actualitat informativa, recorda que, malgrat el Llibre d’estil no ho prohibeix, sí faculta el director de TV3 a no donar permís. En aquest sentit, expliquen que Vicent Sanchis es va comprometre amb el consell a “fer servir la seva autoritat per denegar-ne les autoritzacions”.

Per tot plegat, el consell professional demana al director de la cadena i al consell de govern de la CCMA que “acabin amb aquestes llicències que deterioren la imatge de TV3 i contribueixen a la confusió entre la marca dels anunciants i la marca de la televisió”.