La Federació Internacional de Periodistes i la Federació Europea de Periodistes han mostrat la seva preocupació per l’exclusió dels interessos dels professionals de la informació en el debat sobre els drets de segons usos dels treballs publicats.

La proposta de la Comissió Europea per a una directiva sobre drets d’autor en el mercat únic digital introdueix els anomenats drets connexos per als editors de premsa, que el consideren necessari per “aturar l’ús comercial no autoritzat” dels nostres articles. És a dir, es pretén donar resposta a la reproducció total o parcial de notícies sense autorització ni compensació als editors.

Ambdues federacions, però, lamenten que la proposta no garanteixi que els autors es beneficiïn dels ingressos provinents d’aquesta nova “capa de drets” sobre els seus treballs. Per al president de la FIP, Philippe Leruth, la introducció d’un dret connex per als editors que no té en compte la remuneració dels professionals és “absurda”.

“Com poden els periodistes esperar guanyar-se la vida i exercir els seus drets morals si són exclosos de rebre qualsevol benefici derivats d’aquest dret, i se’ls força a firmar contractes d’adquisició privant-los de tots els drets d’autoria?”, es pregunta Leruth, en referència al fet que molts editors exigeixen als professionals contractes on es renuncia als possibles ingressos posteriors al primer pagament acordat pels seus treballs, per la via de l’és això o res.

“Malauradament, els interessos dels periodistes no s’estan reconeixent plenament en el debat sobre el dret connex”, assenyala el president de la FEP, Mogens Blicher Bjerregård. “No podem donar suport a aquest dret tret que estigui gestionat per organitzacions de gestió col·lectiva que siguin democràticament responsables davant dels autors. Fins ara, les propostes de la UE no ofereixen aquesta garantia, cosa que les fa inacceptables per als periodistes”, afegeix.