L’Ajuntament de Ripollet ha allargat el termini per presentar ofertes per a la licitació del servei de comunicació i difusió institucional del municipi, que inclou el disseny, la producció, la impressió i la distribució dels elements que la integren. Inicialment el termini finalitzava el 2 d’abril i ara ho farà el 27 del mateix mes.

El pressupost de licitació és de 81.818,18 euros (sense IVA) per un contracte de dos anys (prorrogable dues anualitats).

Amb aquest contracte es vol potenciar la comunicació entre l’Ajuntament de Ripollet i la ciutadania en els dos sentits. Per una banda es busca donar a conèixer projectes, programes i actuacions, i per l’altra fomentar la participació ciutadana.

La mesa de contractació tindrà en compte com a criteris de valoració la memòria de proposta de disseny, producció i impressió (fins a 25 punts), l’oferta econòmica (20 punts) i el seguiment i coordinació de distribució (20 punts).