Fa 10 dies, les productores de les Illes Balears van alertar que si en una setmana no cobraren els 900.000 euros que la Ràdio i Televisió de Mallorca (RTVM) els devia, les arrossegarien a la “ruïna”. El Consell de Mallorca es va moure i va transferir la quantitat a l’ens perquè comencés a abonar els diners ràpidament.

L’objectiu era pagar abans que els embarguessin els comptes per una sentència favorable a una empresa del Ministeri de Foment que anul·lava la compra de la finca de Son Puig (que havia de ser la nova seu), la qual deixava un deute 12 milions. Així ho havia assegurat el conseller de Presidència, Jaume Joan, segons l’Associació de Productores de les Illes Balears (APAIB).

Però aquest dijous, el consell d’administració de RTV Mallorca va decidir presentar un concurs de creditors voluntari, amb la qual cosa el pagament queda supeditat a la decisió d’un administrador concursal, encara per nomenar.

“Sentència de mort”

L’APAIB, considera que la “precipitada” decisió suposa la “sentència de mort” de les productores audiovisuals, ja que es dilatarà en el temps el possible cobrament del deute i suposarà entrar en processos judicials. “A partir d’ara tindrem que entrar com a part d’aquest concurs de creditors per pal·liar en la mesura del possible els greus perjudicis econòmics i familiars que la decisió presa comportarà”, ha manifestat l’associació.

L’associació, a més, es queixa que la mesura s’ha pres sense un informe jurídic “clar”. Fa referència a l’argumentació utilitzada pel conseller de Presidència d’un informe, que les productores no han vist, el qual aconsellava no fer cap moviment bancari al compte per la possibilitat d’incórrer en responsabilitat penal.

L’APAIB, però, ha consultat diferents advocats que els han assegurat que no hi ha cap problema en fer moviments als comptes fins que l’embargament no sigui efectiu.

“Única sortida”

En canvi, per al conseller de Presidència del Consell, la mesura s’ha pres per paralitzar l’embargament dels comptes, ja que les opcions eren aquesta o pagar els 12 milions d’euros que RTVM “no té”.

Jaume Joan també va explicar que aquesta era “l’única sortida” per poder pagar a les productores balears el deute de 900.000 euros, així com als deu treballadors que estan desmantellant les instal·lacions.

Ara el jutge haurà de nomenar un administrador concursal, que serà l’encarregat de subhastar els béns de RTVM i la finca de Son Puig, que seran repartits entre Foment (guanyador del litigi per l’immoble) i les productores i creditors.

“Aquesta televisió aparentment amb superàvit deixarà als mallorquins pagant 20 milions d’euros de préstecs al Consell”, va dir Joan. I va afegir: “A més, l’ens públic deixa un forat de 15 milions. En total, RTVM deixa prop de 35 milions d’euros de deute”, va reblar.