La direcció de RTVE ha arribat a un preacord amb els sindicats UGT i SI –“la majoria de la part social”, subratlla– per a la signatura del tercer conveni col·lectiu. Segons l’ens públic, l’acord “serà molt positiu” tant per als interessos de la corporació com de la plantilla. L’actual conveni és de 2013.

El nou text contempla la “desvinculació voluntària” de l’empresa als 63 anys a canvi de 50.000 euros, i estableix la “jubilació obligatòria a l’edat que correspongui”, amb una taxa de reposició de les sortides del 100%. RTVE destaca que això permetrà la incorporació de personal amb els perfils i les capacitats que es requereixen en l’actualitat. Per la seva part, la UGT ressalta que la mesura suposarà una oferta de 300 nous llocs de treball anuals, a més d’un rejoveniment de la plantilla.

Corporació i sindicat també indiquen que es millora el sistema de provisió de places mitjançant la convocatòria d’un procés de trasllat, promoció i canvi d’ocupació tipus. Per fer-ho se celebrarà una convocatòria per a llocs de nova creació i per a l’estabilització de les places de naturalesa estructural ocupades per personal temporal.

La UGT igualment destaca les millores en la conciliació laboral, personal i familiar del nou conveni, així com en el pla de pensions i en mesures per a la incapacitat permanent o absoluta, entre d’altres. A més,el nou text regula per primer cop el teletreball i el dret a la desconnexió digital.