Un informe d’Inspecció de Treball considera que RTVE Catalunya va vulnerar el dret de vaga dels treballadors de l’empresa de manteniment del servei elèctric Concentra, i va fomentar l’esquirolatge, segons explica la secció sindical de CCOO. El comitè d’empresa va convocar al març una vaga indefinida per l’incompliment del conveni col·lectiu i la no aplicació de la Llei de prevenció dels riscos laborals.

El document d’Inspecció de Treball constata que la direcció de RTVE Catalunya va cometre tres infraccions. La vulneració del dret dels membres del comitè de vaga de Concentra, als quals se’ls va denegar l’accés al centre de treball. La vulneració del dret d’ocupació dels treballadors que no van secundar la vaga, ja que se’ls va impedir l’accés a la feina. I la vulneració del dret de vaga per la substitució dels vaguistes per empleats no vinculats al centre, ja que la direcció de RTVE a Sant Cugat va contractar els serveis de Fomento de Construcciones y Contratas.

Les dues primeres infraccions es consideren greus, i la tercer molt greu, segons la Llei d’infraccions i sancions en l’ordre social.