RTVE obrirà el 2023 una convocatòria de 767 llocs de treball fixes per cobrir les baixes d’ocupació estable per les jubilacions produïdes els darrers anys i reforçar les àrees considerades estratègiques per afrontar el futur immediat. La previsió és que les proves d’accés es realitzin durant el primer semestre.

Es convocaran 102 places a Sant Cugat del Vallès, 530 a Madrid, 24 a Canàries, i 111 per a l’estructura territorial. El detall dels llocs que es convocaran i les bases es publicaran en les properes setmanes. La llista de les places s’ha elaborat ponderant per a cada destí i ocupació l’actual nivell de temporalitat, les jubilacions i les necessitats del servei, assenyala RTVE en un comunicat.

La corporació explica que, a l’hora de definir la convocatòria, s’ha tingut en compte la necessitat de garantir la continuïtat del servei públic i la programació existent, així com la incorporació de nous perfils professionals per impulsar canvis tant en la producció audiovisual digital com en la millora de la gestió i l’organització interna.

El darrer cop que RTVE va convocar oposicions va ser el 2007, per cobrir 758 llocs de treball, per als quals es van presentar més de 23.000 candidatures.