Amb l’objectiu de vetllar per la transparència en les contractacions i l’aprofitament dels recursos propis a l’hora de produir continguts, RTVE ha constituït una mesa de producció pròpia formada per set representants dels treballadors i set directius.

La mesa haurà de comprovar que la Corporació aprofita tots els seus recursos humans i tècnics, que no es contracten empreses externes innecessàriament, i que es compleixen els percentatges de producció establerts en el mandat marc. Segons aquest, els espais informatiu, els de caràcter institucional i els continguts d’autopromoció han de realitzar-se al 100% amb producció interna. Pel que fa a l’oferta programàtica general, un 60% ha de ser de producció interna, però CCOO la situa en un 40%.

La primera reunió de la mesa tindrà lloc el proper 29 de febrer, i després ho farà cada dues setmanes durant un període de quatre mesos. Un cop s’hagin establert les bases i el funcionament de l’organisme, les reunions es celebraran cada tres mesos.

La creació de la mesa, una de les reivindicacions històriques dels sindicats, estava contemplada en el conveni col·lectiu aprovat al setembre.