La reestructuració de l’organigrama de RTVE impulsada amb l’arribada de Leopoldo González-Echenique a la presidència de l’ens ha suposat que els directius s’hagin reduït de 256 a 183, un 28,52% menys. Això ha fet que el cost hagi passat de 17.861.248 euros anuals a 12.655.169, un 29,15% inferior, quantitat que suposa un estalvi de 5.2006.079 euros, segons resposta parlamentària del president de RTVE.

Dels 256 directius que hi havia abans dels canvis d’Echenique, 196 eren personal fix i 60 eren contractats externs, als quals es destinaven 11,5 i 5,55 milions d’euros respectivament. Ara, els directius fixos són 138 (un 29,59% menys) i els contractats 45 (-25%), els quals suposen una despesa de 9,2 i 3,29 milions, respectivament. Així doncs, el personal fix ha passat de representar el 76,56% del total a fer-ho el 75,41, mentre que el contractat ha passat del 23,44 al 24,59%.