El 2020, RTVE va destinar 14.899.626 euros en remuneracions dels seus 193 càrrecs directius (ocupats al llarg de l’exercici per 213 persones). Des de 2016, la corporació sempre ha gastat més de 14 milions en els sous dels alts càrrecs.

El còmput global i el salari de cadascun d’ells s’ha donat a conèixer per primer cop després d’una sol·licitud de transparència realitzada per Maldita.es, que s’ha resolt als tribunals després de la negativa de RTVE a facilitar les dades. En concret, ara s’han fet públiques les remuneracions de les 276 persones (180 homes i 96 dones) que van ocupar els diferents llocs de direcció entre 2016 i 2020.

Els deu càrrecs directius que més van cobrar el 2020, van ser: Rosa María Mateo, administradora única de RTVE (209.370,73 euros); Federico Montero, director general corporatiu (183.525,82); María Escario, directora de comunicació (162.975,14); David Valcarce, director de TVE (157.141,71); Enric Hernàndez, director d’informació i actualitat de RTVE (156.433,38); Fernando López Puig, director de continguts i canals de TVE (147.988,85); Fran Llorente, director de projectes i estratègia de RTVE (132.813,46); Juan Guía, director econòmic financer (132.623,28); Pere Vila, director d’estratègia tecnològica i innovació (132.342,98), i Paloma Urgorri, directora de recursos humans i organització (122.851,67 euros).

Obligada per la justícia

Maldita.es explica que va sol·licitar la informació sobre les remuneracions el juny de 2020, però RTVE s’hi va negar al·legant la protecció de dades personals. Aleshores el mitjà va reclamar davant del Consell de Transparència i Bon Govern, que li va donar la raó i va instar la corporació ha facilitar la informació, però aquesta va recórrer davant la justícia.

El passat agost, el Jutjat Central Contenciós Administratiu de Madrid va desestimar el recurs de RTVE, de manera que finalment ha hagut de lliurar les dades.

Amb tot, Maldita.es recalca que l’ens públic segueix incomplint altres sentències judicials. En concret, el Jutjat ordenar RTVE a entregar al mitjà les convocatòries, actes i ordres del dia de les reunions del seu consell d’administració entre 2014 i 2018, cosa que més de dos anys després encara no ha fet.