RTVE ha posat en marxa el procés de selecció per a la cobertura de 767 llocs de treball de personal laboral fixe, distribuïts entre tots els grups i subgrups del sistema de classificació professional de l’ens públic. Les places podran ser cobertes tant mitjançant els procediments de promoció o canvi d’ocupació interna previstos en el conveni col·lectiu de RTVE com amb un concurs-oposició per a la incorporació de personal fix.

La convocatòria s’ampliarà properament per donar cabuda als processos d’estabilització d’ocupació temporal regulats per la Llei de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública aprovada al desembre. Posteriorment es publicaran les bases generals de la convocatòria, i a continuació les bases específiques. La concreció de les places es realitzarà atenent a les necessitats d’ocupació existents a RTVE per adequar els llocs de treball que s’ofereixin al nombre de contractes indefinits autoritzats.

“RTVE pretén incentivar i incrementar la seva ocupació fixa, adequant-la a les seves necessitats productives i organitzatives, atorgant preferència a la cobertura de les necessitats de l’estructura territorial i de les àrees tècniques, afavorir la seva transformació i adaptació a la nova realitat del mercat audiovisual, facilitar el relleu generacional, reduir la taxa de temporalitat, perseguir l’estabilització en l’ocupació del personal amb vinculació temporal, i contribuir a la integració en l’ocupació de persones amb discapacitat”, assenyala la convocatòria.