Després de mirar i remirar un dictamen del Congrés sobre les seves competències, el consell d’administració de RTVE considera que no és competent per aprovar el pressupost de la Corporació per al 2012 ni els comptes del 2011 mentre no hi hagi una presidència, com passa des de la dimissió d’Alberto Oliart el passat juliol. Així, tot i les obligacions legals que imposen uns límits temporals per presentar-los, el consell d’administració se’n desentén.

El dictamen del Congrés repeteix el que un altre informe de la cambra ja va exposar al setembre, que va deixar amb dubtes el consell, motiu pel qual van demanar aclariments.

Cal recordar que, des de la dimissió d’Oliart, la presidència és rotatòria mensualment entre els diferents consellers, alguns dels quals haurien d’haver estat rellevats del càrrec fa dos anys.