El president de la Corporació RTVE, Leopoldo González-Echenique, ha nomenat Juan Guía com a nou director econòmic financer de l’ens, a proposta del director general corporatiu, Enrique Alejo, incorporat a l’abril per posar ordre en aquesta parcel·la.

Cal recordar que, a principis d’agost, l’ens va acomiadar de forma fulminant Ignacio Mínguez-Yugueros, director de l’administració econòmic-financera, i que recentment ha fet fora el director econòmic financer, Ramón Revuelta, ambdós per mala gestió administrativa.

Juan Guía és enginyer industrial de l’ICAI i va començar la seva carrera en el sector privat en activitats relacionades amb el desenvolupament d’infraestructures energètiques. El 2005 es va incorporar a l’Administració de l’Estat, on ha ocupat diversos llocs en empreses públiques, principalment en l’àmbit financer.

Nova direcció tecnològica

Per altra banda, el consell d’administració de l’ens ha creat la Direcció de Tecnologia, Innovació i Sistemes de RTVE, al capdavant de la qual ha situat Pere Vila, fins ara director de Planificació i Innovació Tecnològica. Doctor enginyer de Telecomunicacions, Vila es va incorporar a RTVE el 2008 procedent de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, on va exercir de responsable de Tecnologia, a més de secretari general i director de Projectes Empresarials.

Amb la creació d’aquesta nova direcció, RTVE reorganitza i integra la gestió tecnològica de tota la Corporació en una sola unitat amb l’objectiu d’aplicar un model “únic i homogeni” per a tot l’ens. Dins d’aquesta nova direcció s’agrupen les diferents unitats tècniques, que es reorganitzen per operar de manera transversal independentment del mitjà.

D’aquesta manera, RTVE vol obtenir una major eficàcia en la gestió, la producció i l’emissió delsseus productes, a més d’un estalvi de costos compartint infraestructures, processos, tecnologies i continguts.