La radiotelevisió pública estatal va tancar l’exercici de 2010, el primer any sense publicitat a RTVE, amb un resultat negatiu de 47,1 milions d’euros. La direcció ho justifica per la menor aportació de les operadores de telecomunicacions i de televisió, que han de contribuir al seu finançament per compensar la pèrdua de la publicitat, i que han ingressat 62,3 milions menys dels previstos.

Així, els ingressos total de l’ens han estat de 1.140,6 milions d’euros, inferiors als 1.200 fixats en la Llei General de Pressupostos de l’Estat per al 2010. El forat de 62,3 milions que ha deixat d’ingressar RTVE correspon, segons el director general corporatiu de RTVE, Jaime Gaiteiro, en 19,2 milions a les televisions, i en 43,1 a les operadores de telecomunicacions.

“Si haguéssim ingressat aquests 62,3 milions d’euros previstos, hauríem tancat el 2010 amb un resultat positiu de 15,2 milions”, va afirmar Gaiteiro. Segons els comptes presentats per RTVE, en relació al pressupost previst de 1.200 milions se n’han gastat 1.187,7, la qual cosa comporta un estalvi de 12,3 milions. D’altra banda, la compensació per servei públic va ser de 579,4 milions d’euros en relació als 582,5 pressupostats.

RTVE realitza totes aquestes estimacions en funció de les dades que figuren a la memòria publicada per la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions (CMT) el 2009, que realitza una projecció per a 2010. Ara correspon a la CMT revisar les autoliquidacions presentades el 28 de febrer per aquestes operadores i decidir si, com espera la corporació pública, han de compensar-la.