El consell d’administració de RTVE ha presentat als sindicats una primera proposta per al nou conveni col·lectiu, la qual contempla un marc laboral més flexible, racionalitzar el sistema retributiu, simplificar la seva estructura i que les retribucions variables tinguin més pes que les fixes. L’objectiu és reduir la massa salarial en 35 milions d’euros, i a canvi es mantindrien els llocs de treball.

La data màxima fixada per arribar a un acord amb els sindicats és el 30 de juny. La negociació, doncs, es preveu llarga i conflictiva.

Flexibilitat de jornada laboral i horària

En la proposta de conveni, l’ens planteja una modificació del sistema de classificació professional per aconseguir-ne un altre “menys compartimentat” que garanteixi una major mobilitat funcional i versatilitat dels treballadors. El nou sistema estaria organitzat al voltant de grups professionals i sense categories laborals. La direcció de RTVE també vol agilitzar la mobilitat interna i la flexibilitat en matèria de jornada i horari per adaptar-se millor als serveis que ofereix.

El consell d’administració justifica la “necessitat” d’aquest nou conveni per les retallades de més del 20% en el pressupost de l’ens, per la crisi econòmica, i per adaptar les estructures i models operatius. “La conjuntura econòmica i l’evolució del sector obliguen a una optimització de recursos i processos com a garantia de supervivència”, assegura la direcció de RTVE en un comunicat.

Al setembre, l’ens ja va avisar que calia “adaptar” el conveni col·lectiu a la reforma laboral i a la política d’austeritat per tal de “garantir l’estabilitat pressupostària”.