La direcció de RTVE ha fet arribar als treballadors un document que estableix les línies bàsiques que han de servir com a marc en la negociació del conveni col·lectiu per al període 2013-2016. El text proposa una rebaixa salarial “en consonància amb l’esforç fet pels treballadors de la funció pública”.

Més concretament, vol una reducció del 5% en el sou base (salari, pagues extres i antiguitat), a la qual se sumarien retallades en complements per arribar a una disminució del 8,5% en massa salarial. L’objectiu és assolir un estalvi d’un mínim de 30 milions d’euros (al febrer es parlava de 35 milions).

El document també recull que la plantilla màxima serà de 6.400 treballadors, i que aquesta podrà disminuir per jubilacions, sortides voluntàries, morts o finalitzacions de contractes. També es preveu la reducció de l’ocupació temporal al “mínim imprescindible” per al manteniment de la producció.

A més, la direcció es marca com a objectiu la “no disminució real” de la producció pròpia per permetre la màxima ocupació de la plantilla, i incrementar-la quan “les condicions laborals resultants de la negociació ho permetin”.

La direcció de RTVE es fixa el 30 de juny com a termini per arribar a un acord amb els treballadors sobre les mesures econòmiques i el nou sistema de classificació professional, i l’1 d’octubre per tenir el text definitiu del conveni col·lectiu.

Al febrer, el consell d’administració de l’ens justificava la “necessitat” d’aquest nou conveni per les retallades de més del 20% en el pressupost de l’ens (que enguany és de 941 milions), per la crisi econòmica, i per adaptar les estructures i models operatius.