El consell d’administració de RTVE tindrà una setmana més per decidir el substitut del dimitit Alberto Oliart, després que les negociacions perquè el Congrés pugui escollir un nom de consens no hagin quallat. La reunió d’aquest dimecres pràcticament només van servir per certificar que difícilment el PP i el PSOE es posaran d’acord en qui ha de ser la persona escollida, que ha de ser votada per dues terceres parts del Congrés.

Si no hi hagués consens, el consell d’administració podria nomenar un president interí per majoria simple entre els seus membres. Tot i que en principi la seva figura no pot funcions executives, segons un informe de l’Advocacia General de l’Estat encarregat arran de la dimissió d’Oliart, el Consell de Ministres podria aprovar un canvi en els estatuts que atorgués al president interí les mateixes funcions que tenia Oliart de forma transitòria.

Ara mateix, sembla la solució més factible, al menys per omplir el buit de poder que hi hauria fins a les eleccions estatals, en principi previstes per a la primavera del 2012, si els dos grans partits no es posen d’acord.

En el que sí hi va haver acord aquest dimecres va ser en demanar a TVE un informe sobre  la concessió del contracte de la cobertura tècnica del programa La mañana de La 1 a l’empresa Telefónica Broadcast Services (TBS), de la que Pablo Oliart n’era l’administrador únic, i motiu no explicitat de la dimissió del seu pare al capdavant de l’ens.