Sense un president executiu des de la dimissió d’Alberto Oliart, el consell d’administració de RTVE no podia aprovar els comptes del 2011 (ni el pressupost del 2012). Amb el nomenament de Leopoldo González-Echenique, finament aquest dimarts es va poder tancar l’exercici, el qual ha deixat un dèficit de 29 milions d’euros, quan al març es preveien uns beneficis de 29,5 milions.

La diferència prové d’uns 60 milions pendents de cobrament de les taxes que han d’abonar les operadores de telecomunicacions i les cadenes privades. Aquestes, des de que es va aprovar la llei de finançament de l’ens, han anat recorrent les quantitats a pagar perquè no estan d’acord amb la base sobre la qual es calcula, mentre que Comissió del Mercat de Telecomunicacions (CMT) assegura que la taxa s’ha d’aplicar sobre el total dels seus ingressos.

Amb tot, els 29 milions negatius del 2011 són un un 38,43% inferiors que els 47,1 milions del 2010, el primer sense publicitat (també en dèficit per la impugnació dels pagaments de telecos i televisions), i un 42% menys que els 50 milions negatius previstos per Oliart el juny del 2011, poc abans de dimitir.