L’ens públic estatal ha tancat l’exercici 2012 amb un dèficit de 112,98 milions de dèficit. RTVE atribueix el resultat a un increment de 73,54 milions respecte la despesa pressupostada i a uns ingressos de 40,25 milions inferiors als previstos. A diferència de les televisions autonòmiques, la Corporació estatal no està obligada a eixugar aquest resultat negatiu en el següent exercici.

Dels 73,54 milions de desviació de la despesa, 54,5 corresponen a continguts audiovisuals adquirits per completar la graella, dels quals puntualitza que 30 milions ja havien estat generats fins al 30 de juny, abans de l’entrada de l’actual direcció. A més, s’ha registrat com a despesa comptable el deteriorament del valor dels actius immobiliaris, xifrats en 32,2 milions.

RTVE destaca que la despesa de personal s’ha reduït en gairebé 27 milions d’euros, dels quals 19 corresponen a l’eliminació de la paga extra i 7,63 a les mesures adoptades per la direcció. L’ens també remarca que ha pagat 97 milions en IVA, que ha de comptabilitzar com a despesa, i que representa el 86% del dèficit.

Quant als 40,25 milions d’euros que s’han ingressat de menys, 33,9 milions corresponen a una menor aportació de les operadores de telecomunicacions i de televisió a la taxa que satisfan per finançar TVE. En aquesta partida, hi ha 12,5 milions de menys per la caiguda de la facturació de les televisions i les telecos, i 21,4 de les liquidacions complementàries a efectuar per la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions als operadors de televisió que no s’han comptabilitzat per estar recorregudes als tribunals.

A més, també s’han ingressat 3,9 milions menys per una menor recaptació de la taxa de domini de l’espectre radioelèctric, i 3,7 milions per la disminució de les vendes.