RTVE ha tancat l’exercici 2013 amb un dèficit de 113,3 milions d’euros, pràcticament la mateixa quantitat que el 2012, quan van ser 112,9 milions. L’ens atribueix el 81,5% de les pèrdues de l’any passat a uns ingressos menors del pressupostat, i la resta a una despesa superior. A diferència de les televisions autonòmiques, la Corporació estatal no està obligada a eixugar aquest resultat negatiu en el següent exercici.

Des de la Llei de finançament que eliminava la publicitat de TVE, la Corporació acumula 302,3 milions de dèficit, dels quals 225,9 corresponen als dos últims exercicis.

El 2013, RTVE va obtenir uns ingressos de 860 milions d’euros, un 8,73% inferior als 942,3 pressupostats inicialment, i un 7,13% menys que els 926 de l’any anterior. L’ens explica que les aportacions de les operadores de telecomunicacions i de televisió s’han vist reduïdes en 72 milions respecte a la xifra prevista, en part per l’evolució negativa de la seva facturació. A més, remarca que l’anul·lació de les liquidacions complementàries girades a les operadores del passat gener ha impedit comptabilitzar 114 milions com a ingressos del 2013.

Pel que fa a les despeses, la xifra ha estat de 960 milions, 21 més dels previstos, i un 7,43% inferior als 1.037 milions gastats el 2012. RTVE atribueix la desviació a la despesa en continguts audiovisuals per completar la programació, que finalment ha estat de 215,3 milions, 47,2 més dels pressupostats. L’ens explica que aquest increment es deu, en part, als nous criteris de comptabilització dels programes de TV patrocinats.

RTVE destaca que el 2013 hi va haver un estalvi de 6,1 milions d’euros en la massa salarial com a conseqüència de la reducció de l’estructura orgànica. Sobre les mesures aplicades després de la firma del nou conveni col·lectiu, al novembre, aquestes pràcticament no es van reflectir l’any passat, però sí s’esperen resultats per aquest 2014.

Finalment, la Corporació també remarca que les despeses en consums generals van ser de 237 milions, un 12,22% menys que els 270 milions del 2012.