La vigència de l’actual conveni col·lectiu de RTVE finalitza el 31 de desembre del 2012, però per evitar que es prolongués automàticament, s’havia de denunciar abans d’aquest 30 de setembre. I això és el que ha fet el president de l’ens, Leopoldo González-Echenique, tal com ha confirmat aquest dilluns al consell d’administració de la Corporació.

En un comunicat, RTVE ha argumentat la mesura per “la conveniència d’adaptar” l’actual conveni a la reforma laboral i a les mesures ja adoptades “per garantir l’estabilitat pressupostària i el foment de la competitivitat”. En concret, es vol aconseguir “una major flexibilitat i una adaptació més d’acord amb les necessitats d’una empresa de les característiques de la Corporació”.

El director general de RTVE, José Teófilo García, ja ha comunicat la denúncia del conveni al comitè intercentres. Aquesta és la primera passa en la reforma del conveni col·lectiu, la tramitació de la qual no fa la impressió que sigui precisament tranquil·la.